آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه حضور مستمر استادان در جلسات امتحان(۱۷خرداد۱۳۹۶)بخشنامه حضور مستمر استادان در جلسات امتحان(۱۷خرداد۱۳۹۶)بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
بخشنامه حداقل نمرات آزمون زبان دانشجویان دکتریبخشنامه حداقل نمرات آزمون زبان دانشجویان دکتریبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
ادامه تحصیل دانشجویان تعهد خدمتی به سازمان هابخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
دستورعمل ساماندهی چگونگی دریافت شهریه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلیبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
آئین نامه تخفیف دانشجوییبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
بخشنامه در خصوص دارندگان مدارک معادل متقاضی ادامه تحصیلبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
موجه نمودن غیبت دانشجویانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
الزام گذراندن دروس وصایای حضرت امام (ره)بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
حداقل نمره قبولی از درس وصایای حضرت امام خمینی (ره)بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
معادلسازی دروس دوره دکتریبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
ادامه تحصیل دانشجویانی که از تحصیل بازمانده اندبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
سنوات ارفاقی دانشجویانبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتریبخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی
شناسنامه ارتقا اعضای هیات علمی -فرمت وردفرمهای اعضای هیات علمی
شناسنامه ارتقا اعضای هیات علمی -فرمت وردبخشنامه های اعضا هیئت علمی
شناسنامه عضو هیات علمی متقاضی ارتقابخشنامه های اعضا هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمیبخشنامه های اعضا هیئت علمی
آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های اعضا هیئت علمی