معرفی اداره ثبت نام و پذیرش(آموزش) و شرح وظایف

اهم فعالیت ها:

     اداره‌ ثبت نام و پذیرش(آموزش) واحد فیروزکوه، کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان مقاطع مختلف از قبیل نام نویسی، نظارت بر انتخاب واحد، بررسی و اعلام دانشجویان ممتاز و بررسی و اعلام دانشجویانی که به واحد مراجعه نکرده اند را به عهده داشته و این مهم را به کمک واحد آموزش دانشکده ها انجام می دهد. لازم بذکر است که اداره ثبت نام و پذیرش(آموزش) دانشگاه صرفا مجری قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی، مصوبات شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد می باشد. 
اداره ثبت نام و پذیرش( آموزش) از مسئول ثبت نام و پذیرش و سه نفر کارشناس تشکیل یافته است.

نام و نام خانوادگی:

مهدی بابائی چمازکتی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\بابایی چمازکتی مهدی.jpg

مسؤلیت:

مسؤل ثبت نام و پذیرش

شماره تماس مستقیم:

76448910

شماره تماس داخلی:

212

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

عطیه رسکتی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\عکس ندارد.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76448910

شماره تماس داخلی:

209

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...

 

نام و نام خانوادگی:

ماریا رمضانی جلیزجندی

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\وب سایت\عکس کارکنان\عکس ندارد.jpg

مسؤلیت:

کارشناس امور آموزشی

شماره تماس مستقیم:

76448910

شماره تماس داخلی:

209

محل استقرار:

ساختمان اداری 1 - همکف

آدرس پست الکترونیک:

...