معرفی مدیریت امور آموزشی و شرح وظایف

حسین نیک پناه

دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 

نظارت بر اجرای آیین نامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها، ثبت نام و کلیه امور آموزشی تا فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و ... در واحد کلیه مقاطع را عهده دار می باشد.

اهم فعالیت ها

  • انجام امور جاری دانشجویان فعال
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی 
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه
  • بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعلام آن به سازمان سنجش
  • انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
  • بررسی مشکلات دانشجویان وارائه راه حل‌های مناسب
  • انجام امور دانشجویان برای جلسات کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی