کارشناسی ارشد ناپیوسته

تذکر 1: دانشجویان کلیه ورودی ها در صورت نگذراندن درس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) در مقاطع قبلی، ملزم به انتخاب و گذراندن آن می باشند.

تذکر 2: دانشجویان ورودی 1400 و بعد از آن در صورت نگذراندن دروس اندیشه ها و وصایای حضرت امام(ره) و انس با قرآن کریم در مقاطع قبلی، دانشجو موظف به گذراندن دروس مذکور می باشد.

نام رشته - گرایش

ورودی ها

94 و بعد

قبل 95

95 و بعد

1400 و بعد

حسابداری – حسابداری

-

PDF

PDF

PDF

حسابداری – مدیریت مالی

PDF

MBA - بازاریابی

PDF

MBA – بازاریابی و صادرات

PDF

MBA – تولید و عملیات

PDF

MBA – مدیریت استراتژیک

PDF

کارآفرینی – کسب و کار جدید

PDF

مدیریت بازرگانی – بازاریابی

-

PDF

PDF

-

مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی

-

PDF

PDF

-

مدیریت بازرگانی – بازرگانی داخلی

-

PDF

PDF

-

مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی

-

PDF

-

-

مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

PDF

مدیریت بازرگانی – کارافرینی

-

PDF

-

-

مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک

-

PDF

-

-

مدیریت بازرگانی – مالی

PDF

مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه

PDF

مدیریت دولتی – مدیریت تحول

-

PDF

PDF

-

مدیریت دولتی – تشکیلات و روش ها

PDF

مدیریت دولتی – مدیریت مالی دولتی

PDF

مدیریت دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی

PDF

مدیریت دولتی – نیروی انسانی

PDF

مدیریت دولتی – بودجه و مالیه عمومی

-

-

PDF

-

مدیریت دولتی – خط و مشی گذاری عمومی

-

-

PDF

-

مدیریت دولتی – طراحی سازمان های دولتی

-

-

PDF

-

مدیریت دولتی – مدیریت توسعه منابع انسانی

-

-

PDF

-

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

-

PDF

PDF

-

مدیریت صنعتی – تولید

PDF

مدیریت صنعتی – مالی

PDF

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

-

-

PDF

-

مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد

-

-

PDF

-

مدیریت تکنولوژی – استراتژی های توسعه صنعتی

-

-

PDF

-

مدیریت تکنولوژی – نوآوری تکنولوژی

-

-

PDF

-

مدیریت فناوری – سیستم اطلاعاتی پیشرفته

PDF

-

-

-

مدیریت فناوری – کسب و کار الکترونیکی

PDF

مدیریت فناوری – مدیریت دانش

PDF

مدیریت فناوری – مدیریت منابع اطلاعاتی

PDF

مدیریت کسب و کار – بازاریابی

PDF

مدیریت کسب و کار – عملیات و زنجیره تأمین

PDF

مدیریت کسب و کار – فناوری

PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی

PDF

علوم اقتصادی – اقتصاد انرژی

PDF

علوم اقتصادی – بانکداری اسلامی

PDF

علوم اقتصادی – برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

PDF

علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

PDF

علوم اقتصادی - علوم اقتصادی

PDF