نظر سنجی ارائه دروس نیمسال تابستان ۹۶-۹۵

 

دانشجوی گرامی : با عنایت به برگزاری ترم تابستان در واحد فیروزکوه علاقه مندی خود را جهت انتخاب دروس در نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ در جدول ذیل اعلام نمائید.

 

نکته ۱ : بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشجویان کارشناسی ارشد دو درس جبرانی تا سقف ۶ واحد را میتوانند در تابستان انتخاب کنند.

 

نکته ۲ : دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی می توانند ۸ واحد درسی در نیمسال تابستان ۹۶-۹۵ اخذ نمایند.

 

نکته ۳ : زمان انتخاب واحد تابستان ۹۶-۹۵ از تاریخ ۱۷ تیر ۹۶ لغایت ۲۱ تیر ۹۶ میباشد .

 


توجه ۱ : مهلت تکمیل فرم نظرسنجی ۲۲ خرداد ۹۶ میباشد.

 

توجه ۲ : نظر سنجی به معنای انتخاب واحد نمیباشد. لذا دانشجویان گرامی در زمان ذکر شده جهت انتخاب واحد به صفحه شخصی خود مراجعه نمایید.

 


 
طبق مقطع و رشته خود بر روی جدول ذیل کلیک نمایید.

 

مقطع

 رشته

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

حسابداری

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی +توسعه اقتصادی

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

حسابداری

کارشناسی

مهندسی عمران

کارشناسی

مهندسی  معماری

کارشناسی

مهندسی صنایع

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

مدیریت بازرگانی

کاردانی پیوسته

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

الکتروتکنیک(برق صنعتی)

کاردانی پیوسته

حسابداری