اعضا معاونت آموزش

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .
ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر
76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     
 
 
arror.gif  معاونت آموزشی
%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg
علی مهدی زاده اشرفی
معاونت آموزش
تلفن:    76447550
داخلی:    240
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1
arror.gif   امور آموزشی
pic%20(2).jpg
حسین نیک پناه
مدیرآموزش
تلفن:  76448907
داخلی :      211
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1
arror.gifدفتر معاونت آموزشی
1474556250-mojtaba-mohammadzadeh.jpg
 مجتبی محمد زاده
مسئول دفتر معاونت آموزشی
تلفن:  76447550
داخلی :      240
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره  1
arror.gif  اداره کارگزینی
 
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A.jpg
 محمد صادق احمدی
رئیس اداره کارگزینی هیئت علمی
تلفن:    ------------
 داخلی :    241
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - همکف
arror.gif اداره کارگزینی
img253.jpg
حسن وران
کارگزین (هیئت علمی)
تلفن:   76400823
 داخلی :    251
محل استقرار:    : ساختمان اداری 1
arror.gif  اداره کارگزینی
img175.jpg
 وحید وران
کار گزین اساتید مدعو(حق التدریس)
تلفن:  5-76448051
 داخلی :   243
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gif  برنامه ریزی آموزشی و امور اساتید
img228.jpg
 قاسم ذوالفقاریان
مسئول برنامه ریزی آموزشی وامور اساتید
تلفن:   76446923
 داخلی :    235
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gif  تحصیلات تکمیلی
%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC.jpg
 محسن سراج
رئیس اداره تحصیلات تکمیلی
تلفن:      76403458
داخلی:    219
محل استقرار:   دانشکده مدیریت وحسابداری
arror.gifثبت نام وپذیرش
img185.jpg
 مهدی بابایی
مسئول ثبت نام وپذیرش
تلفن:     76448910
داخلی:      212
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D9%8A%20%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87.jpg
 مجتبی یزدان پناه
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     ---------
داخلی:      282
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 3
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
img177.jpg
 مهدی ولی
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     ---------
داخلی:      242
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره 1
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
img190.jpg
 علی کیه بادرودی
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     76400815
داخلی:      -----
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره4
arror.gifآموزش برنامه ریزی اساتید
aks029787%20copy_jpgasdflkwr.JPG
 محمد علی کریم زاده
کارشناس آموزش برنامه ریزی اساتید
تلفن:     -------
داخلی:      289
محل استقرار:   : ساختمان آموزشی شماره 2(دانشکده مدیریت
arror.gifامور آموزشی ثبت نام وپذیرش
11166.jpg
 مجتبی اسفندیار
کارشناس امور آموزشی ثبت نام وپذیرش
تلفن مستقیم :    -----------
داخلی  :    76448910
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gifامور آموزشی ثبت نام وپذیرش
7zo5xHAZeK.jpg
عطیه رسکتی
کارشناس آموزش ثبت نام وپذیرش
تلفن:    -----------  
داخلی   :     209 
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gifامور آموزشی ثبت نام وپذیرش
7zo5xHAZeK.jpg
ماریا رمضانی
کارشناس آموزش ثبت نام وپذیرش
تلفن:    -----------  
داخلی   :     209
محل استقرار:    ساختمان اداری 1
arror.gifآموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
7zo5xHAZeK.jpg
آمنه شجاع
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
تلفن مستقیم :    76403458
داخلی  :    219
محل استقرار:    دانشکده مدیریت وحسابداری
arror.gif آموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
7zo5xHAZeK.jpg
مهناز بیرقی
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
تلفن:   76403458
داخلی :     219
محل استقرار:    دانشکده مدیریت وحسابداری
arror.gifآموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
7zo5xHAZeK.jpg
لیلا یحیی زاده
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی مدیریت
تلفن:     76403458
داخلی:219   
محل اسقرار:    دانشکده مدیریت وحسابداری
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img269.jpg
 محمد رضائیان
کارشناس آموزش گروه مدیریت (کاردانی کارشناسی)
تلفن:    76403458
داخلی : 285
محل استقرار:    دانشکده مدیریت وحسابداری
arror.gifکارشناس آموزش گروه
%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg
 مهدی غلامزاده
کارشناس آموزش گروه صنایع تمامی مقاطع
تلفن:     76400818
داخلی:------   
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره5
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img180.jpg
 علیرضا سراج
کارشناس آمور آموزش گروه اقتصاد(تمام مقاطع)
تلفن:    ------------
داخلی:261   
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره1
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img163.jpg
 محمد درویش متولی
کارشناس آموزش گروه برق
تلفن:     76400817
داخلی:--------   
محل استقرار:    ساختمان آموزشی شماره4
arror.gifکارشناس آموزش گروه
img187.jpg
 رسول اسفندیار
کارشناس آموزش گروه مکانیک ومعماری
تلفن:   76400815
داخلی   :     ------------
محل استقرار:   ساختمان آموزشی شماره4
arror.gifکارشناس آموزش گروه
7zo5xHAZeK.jpg
فرشته نبوی