اطلاعیه مهم

 

قابل توجه اساتید محترم حق التدریس (مدعوین) :

 

در اسرع وقت به آدرس اینترنتی iaufb.ac.ir (دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه) ،نوار اصلی-آموزش- ورود به پورتال –انتهای نوار بالا- کارگزینی اساتید - اساتید حق التدریس،مدعوین -مدارک ضروری جهت تکمیل پرونده، پس از تکمیل  فرم های1-21 به صورت تایپی پس از امضای فرمهای مزبور و نیز با تهیه پرینت به همراه دیگرمدارک ضروری به کارگزینی اساتید مدعو واقع در ساختمان اداری شماره یک طبقه سوم روبروی دفتر معاونت آموزش جهت انجام مراحل بعدی مراجعه نمائید.

                     

تاریخ درج اطلاعیه:94/09/10

---------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه اساتید محترم حق التدریس(مدعوین):

در صورت تغییر شماره تلفن همراه و یا آدرس محل سکونت، در اسرع وقت مراتب را جهت ثبت تغییرات به دفتر کارگزینی هیئت علمی واحد،به صورت حضوری اعلام نمائید.

 تاریخ درج اعلامیه:93/12/19

------------------------------------------------------------------------------------------------------