انتخاب وب سایت
 دسترسی سریع
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی94-93
 • بسمه تعالی

  برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی94-93

  ردیف

  روز

  تاریخ

  ورودی ها

  1

  شنبه

  1393/06/22

  ماقبل89

  2

  یکشنبه

  1393/06/23

  89

  3

  دوشنبه

  1393/06/24

  90

  4

  سه شنبه

  1393/06/25

  91

  5

  چهارشنبه

  1393/06/26

  92

   

   

  شروع کلاس ها:1393/06/29

  پايان كلاس ها: 1393/10/12

  شروع حذف و اضافه:1393/06/29

  پایان حذف و اضافه: 1393/07/09

  شروع امتحانات پايان ترم: 1393/10/13

  پايان امتحانات پايان ترم: 1393/10/26

  لازم به ذکر است در روزهای تعطیل و پنجشنبه ها هیچگونه خدمات حضوري ارائه نمی گردد.