قابل توجه دانشجویان جدیدالورود :

ضمن تبریک موفقیت شما ، به استحضار میرساند ; جهت تشکیل پرونده و انتخاب واحد از روز دوشنبه مورخ 95/11/11 الی پنجشنبه مورخ 95/11/14 به دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه مراجعه فرمائید.

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

فرمهای مورد نیاز دکتری (ورودی های بهمن 95)
فرمهای مورد نیاز ارشد (ورودی های بهمن 95)
شهریه و مدارک لازم برای ثبت نام (ورودی های بهمن 95)

 


فایل های مربوط به طرح نهایی رشته معما ری  (کارشناسی معماری)